Skontaktuj się z nami:504 504 244adw. Lech Stąchor | stachor@adwokat-aws.pl
790 882 080adw. Paweł Wiczkowski | wiczkowski@adwokat-aws.pl

Kancelaria Adwokacka AWS

Misja

Misją kancelarii adwokackiej AWS, ukierunkowanej głównie na klienta biznesowego, jest udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym w nieustannie przeobrażających się realiach prawnych.

Adwokaci AWS będąc osobami realizującymi zawód zaufania publicznego, dla osiągnięcia sukcesu swoich Klientów, czują się szczególnie odpowiedzialni za sprawiedliwe i etyczne stosowanie przepisów prawa.

Zespół

Składający się przede wszystkim z adwokatów, ale także pomocniczo z aplikantów oraz prawników, Zespół Kancelarii AWS zapewnia najwyższą jakość usług adwokackich, dostosowując swoje działania do potrzeb, oczekiwań i wygody Klienta. Kancelaria adwokacka AWS działa stosowanie do zasad i przepisów adwokackiej etyki zawodowej, fachowo, na najwyższym poziomie merytorycznym, bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu. Kancelaria podejmuje także sprawy szczególnie trudne i precedensowe wymagające nierzadko nieszablonowego rozwiązania problemów prawnych.

Adwokaci AWS są w stosunku do swoich Klientów zawsze dyspozycyjni, są zarazem dynamiczni i nie boją się wyzwań, zwłaszcza konsekwentnie dążą do założonego wspólnie z Klientem celu.

Efektywność

Stały rozwój Kancelarii AWS zapewniany jest dzięki sukcesom i bardzo dobrym wynikom zawodowym adwokatów i ich aplikantów pracujących w Kancelarii AWS, tak merytorycznie, jak i w zakresie indywidualnego zaangażowania oraz stosunku do każdej sprawy oraz Klienta.

Podstawą sukcesu kancelarii AWS jest nieustanna współpraca i szacunek dla Klientów, gdyż oczywistym jest, że sprawa każdego Klienta z osobna, jest dla niego najważniejsza.

Efektem uznania dla kancelarii AWS jest regularnie rosnąca liczba nowych Klientów jak i prowadzonych spraw.