Skontaktuj się z nami:504 504 244adw. Lech Stąchor | stachor@adwokat-aws.pl
790 882 080adw. Paweł Wiczkowski | wiczkowski@adwokat-aws.pl

Specjalizacja

Prawo cywilne

Adwokaci AWS prowadzą sprawy z prawa cywilnego, przede wszystkim reprezentują swoich Klientów w sporach sądowych, świadczą kompleksowe usługi dotyczące rozstrzygania sporów na etapie przedsądowym, ale także na życzenie sporządzają pozwy, wnioski, apelacje czy skargi kasacyjne.

 • Dochodzenie przed sądem zaległych płatności dotyczących faktur, czynszów, dzierżawy, alimentów itp.,
 • Wszystkie sprawy o zapłatę,
 • Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań ubezpieczeń OC, AC, ubezpieczeniami na życie oraz właśnoći mienia,
 • Sprawy związane z dochodzeniem zadośćuczynień i odszkodowań za szkody na osobie,
 • Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne, wypadki drogowe, śmierć osoby bliskiej czy inne skutki losowe,
 • Sprawy związane z podziałem majątku wspólnego byłych małżonków,
 • Sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości czy zniesieniem współwłasności,
 • Sprawy spadkowe m.in. dotyczące nabycia spadku, odrzucenia długów spadkowych czy sprawy o zachowek,
 • Sporządzanie wszystkich pism procesowych prawa cywilnego,
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie i wnoszenie do sądu pozwów w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym, nakazowym,
 • Prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych;
 • Kierowanie spraw do egzekucji komorniczej;

a także wszystkie pozostałe sprawy:

 • O wydanie nieruchomości,
 • O ochronę posiadania,
 • O opróżnienie lokalu - tj. o eksmisję
 • O ubezwłasnowolnienie,
 • Sprawy ze skargi pauliańskiej,
 • Sprawy o ustanowienie służebności,
 • Udzielanie porad prawnych w/w zakresie.