Skontaktuj się z nami:504 504 244adw. Lech Stąchor | stachor@adwokat-aws.pl
790 882 080adw. Paweł Wiczkowski | wiczkowski@adwokat-aws.pl

Specjalizacja

Prawo karne

Adwokaci AWS prowadzą sprawy z prawa karnego, przede wszystkim bronią swoich Klientów będących oskarżonymi, ale także reprezentują osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. Również na życzenie sporządzają zażalenia, wnioski, apelacje czy kasacje.

 • Obrona oskarżonego lub podejżanego o przestępstwo / przestępstwo skarbowe / wykroczenie – w karnym postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem,
 • Reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
 • Sporządzanie środków zaskarżenia z prawa karnego – tj. apelacji, kasacji, zażaleń,
 • Sprawy związane z zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem,
 • Sprawy związane z przemocą oraz przemocą w rodzinie,
 • Sprawy związane z przestępstwami przeciwko mieniu (rozboje, kradzieże, oszustwa),
 • Sprawy związane z bezpieczeństwem komunikacyjnym (wypadki drogowe, jazda pod wpływem alkoholu)

a także:

 • Sporządzanie zawiadomienia o przestępstwie,
 • Reprezentowanie Klienta pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa,
 • Składanie wniosków dowodowych,
 • Składanie zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa,
 • Sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • Doradztwo prawne w/w zakresie.