Skontaktuj się z nami:504 504 244adw. Lech Stąchor | stachor@adwokat-aws.pl
790 882 080adw. Paweł Wiczkowski | wiczkowski@adwokat-aws.pl

Specjalizacja

Prawo gospodarcze

Adwokaci AWS prowadzą sprawy z zakresu prawa gospodarczego, przede wszystkim oferują stałą lub doraźną obsługę prywatnych przedsiębiorców oraz spółek handlowych. Również na życzenie sporządzają umowy, kontrakty, pozwy czy opinie prawne.

 • Sprawy związane z dochodzeniem należności z umów lub płatności faktur,
 • Obsługa prawna wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych,
 • Stała i pełna obsługa wszystkich spółek prawa handlowego,
 • Zakładanie nowych spółek handlowych, a także rejestracja ich w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Zakładanie i rejestracja nowych podmiotów gospodarczych,
 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • Reprezentowanie Klienta w rozmowach oraz negocjacjach handlowych,
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach gospodarczych, upadłościowych oraz układowych, a także w postępowaniach windykacyjnych,
 • Sporządzenie i kompletowanie dokumentów ofertowych niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Reprezentowanie oraz sporządzanie odwołań w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Sprawy związane z prawem podatkowym,
 • Sprawy związane z prawem autorskim oraz prawem własności intelektualnej,

Kancelaria AWS Wiczkowski i Stąchor zapewnia swoim Klientom usługę stałej i pełnej obsługi prawnej firm w obszarze prawa gospodarczego. W zakres wymienionej usługi wchodzą:

Obsługa Firmy Klienta w obszarze prawa gospodarczego:

 • Sporządzanie, opiniowanie, weryfikowanie umów oraz dokumentów przedłożonych przez Klienta lub kontrahentów,
 • Prowadzenie spraw i reprezentowanie Klienta na rozprawach w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • Sporządzanie pism, ofert handlowych, uchwał, porozumień, wezwań do zapłaty, regulaminów, statutów, protokołów,
 • Prowadzenie sądowych mediacji,
 • Przedstawianie opinii i raportów oraz prawnych ekspertyz,
 • Windykacja należności,
 • Uzyskiwanie niezbędnych Klientowi licencji, koncesji, zgód, pozwoleń.

Obsługa Firmy Klienta w obszarze prawa podatkowego:

 • Reprezentacja przed organami skarbowymi i podatkowymi oraz celnymi,
 • Opracowanie i sporządzanie opinii, raportów i ekspertyz prawnych,
 • Opracowanie i sporządzanie audytów podatkowych,
 • Sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe.

Obsługa Firmy Klienta w obszarze obrotu nieruchomościami:

 • Opracowanie i sporządzanie umów,
 • Stawiennictwo adwokata w trakcie czynności notarialnych,
 • Analiza ksiąg wieczystych przed zakupem nieruchomości,
 • Sprawy związane ze służebnością gruntową nieruchomości.

Obsługa Firmy Klienta w obszarze postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego:

 • Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi.

Obsługa Firmy Klienta w obszarze prawa pracy:

 • Zwieranie i rozwiązywanie umów pracowniczych,
 • Sporządzanie pozwów,
 • Prowadzenie spraw pracowniczych przed sądami.

Kancelaria AWS Adwokaci Wiczkowski i Stąchor dokłada najwyższej staranności, dla podnoszenia poziomu wiedzy jak i znajomości przepisów prawa gospodarczego, a w tym dobrych praktyk biznesowych, wśród podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie Rzeszowa i Krakowa.