Skontaktuj się z nami:504 504 244adw. Lech Stąchor | stachor@adwokat-aws.pl
790 882 080adw. Paweł Wiczkowski | wiczkowski@adwokat-aws.pl

Specjalizacja

Odszkodowania

Adwokaci AWS kompleksowo prowadzą sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań, w tym odszkodowań ubezpieczeniowych, a także sprawy związane z dochodzeniem zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Również na życzenie sporządzają pozwy lub opinie prawne.

  • Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań ubezpieczeń OC, AC, ubezpieczeniami na życie oraz właśnoći mienia,
  • Sprawy związane z dochodzeniem zadośćuczynień i odszkodowań za szkody na osobie,
  • Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne, wypadki drogowe, śmierć osoby bliskiej czy inne skutki losowe, a także odszkodowania za bezumowne korzystanie np. z nieruchomości,
  • doradztwo prawne w/w zakresie,
  • Kancelaria AWS sporządza także opinie prawne, dotyczące określenia przysługujących roszczeń, precyzując szanse na uzyskanie odszkodowania czy zadośćuczynienia,
  • Kancelaria AWS określa roszczenia i reprezentuje Klienta w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych do prawomocnego ich zakończenia.