Skontaktuj się z nami:504 504 244adw. Lech Stąchor | stachor@adwokat-aws.pl
790 882 080adw. Paweł Wiczkowski | wiczkowski@adwokat-aws.pl

Usługi

Prawo pracy i administracyjne

Adwokaci AWS prowadzą sprawy z zakresu prawa pracowniczego zarówno swoich Klientów pracodawców jak i Klientów pracowników. Reprezentują i prowadzą także sprawy we wszystkich postępowaniach administracyjnych. Również na życzenie sporządzają m. in. pozwy, wnioski, apelacje.

Prawo Pracy

 • Reprezentowanie Klienta w sporach sądowych,
 • Sporządzanie pozwów, zażaleń oraz apelacji w postępowaniu przed sądem pracy,
 • Sprawy związane z ustaleniem stosunku pracy,
 • Sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę,
 • Sprawy związane z uznaniem wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • Sprawy związane z wypadkami przy pracy,
 • Sprawy związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem przez pracodawcę lub pracownika,
 • Sprawy związane z dyskryminacją lub mobbingiem,
 • Sporządzanie wniosków o sprostowanie świadectwa pracy,

a także:

 • Sporządzanie umów o pracę,
 • Sporządzanie regulaminów pracy,
 • Doradztwo w przedmiocie wyboru formy nawiązania / rozwiązania stosunku pracy,
 • doradztwo prawne w w/w zakresie.

Prawo administracyjne

 • Reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej,
 • Reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi,
 • Sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg,
 • Sprawy ze skargi na akty prawa miejscowego (np. plan zagospodarowania przestrzennego),
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego czy administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
 • doradztwo prawne w/w zakresie.