Skontaktuj się z nami:504 504 244adw. Lech Stąchor | stachor@adwokat-aws.pl
790 882 080adw. Paweł Wiczkowski | wiczkowski@adwokat-aws.pl

Usługi

Prawo rodzinne i spadkowe

Adwokaci AWS świadczą pomoc z zakresu prawa rodzinnego, m. in. rozwodów, dochodzenia alimentów czy ustalenia władzy rodzicielskiej, a ponadto kompleksowo prowadzą postępowania spadkowe. Również na życzenie sporządzają pozwy, wnioski, apelacje, etc.

 • Prowadzenie spraw o rozwód, separację,
 • Prowadzenie spraw o unieważnienie małżeństwa,
 • Prowadzenie spraw o zniesienie małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej,
 • Prowadzenie spraw o podział wspólnego majątku byłych małżonków,
 • Prowadzenie spraw o alimenty, o podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów,
 • Prowadzenie spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • Prowadzenie spraw o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej,
 • Prowadzenie spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • Prowadzenie spraw o zachowek,
 • Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku,

a także:

 • Sprawy związane z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
 • Sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem oraz kuratelą,
 • Sprawy związane z przysposobieniem.